TOPI - Tidlig Opsporing

Formålet med trivselsvurderinger

Ifølge Dagtilbudsloven er daginstitutionen forpligtet til at skabe de rette betingelser for, at alle børn trives, lærer og udvikler sig. Daginstitutioner med høj kvalitet, gode pædagogiske miljøer og høj faglighed har en afgørende betydning for børns trivsel. Derfor arbejder vi i København med TOPI som et internt pædagogisk refleksionsredskab, som retter det pædagogiske personales opmærksomhed mod børnenes trivsel. Hensigten er at sikre, at alle børn bliver set og hørt, og at pædagogerne får en større indsigt i børnenes behov. Med denne indsigt har institutionen et godt afsæt for at skabe kvalitet for alle børn i dagligdagen. De kan tilrettelægge en pædagogik, hvor der tages højde for alle børns behov, og hvor der arbejdes målrettet med at skabe trivsel for alle børn.

 

Se mere info i nedenstående pjece.