Årets bog

Vi har valgt at have årets bog i institutionen, samme bog i Vuggestuen Kongehuset som i Labyrinten der er vores børnehave.

Årets bog bliver nøje udvalgt år efter år, vi vælger mellem klassikere ex ”Mis Med De Blå Øjne”, eventyr ex ”De Tre Små Grise”, moderne forfattere ex Jakob Martin Strids ”Da Lille Madsens Hus Blæste Væk”.

For os er det vigtigt at Årets bog er en bog der kan læses både i vuggestuen og i børnehaven, altså fra 1-5 år.

Alle stuer arbejder med Årets bog på forskellige måder. Sikkert er det at samtlige børn i institutionen har fået læst den højt, og at personalet arbejder ud fra en dialogisk arbejdsmetode. Derefter er mulighederne mange. Eks. at ”lege bogen” hvor børn og personaler er figurer i bogen, lave figurer i pap og spille teater for og sammen med børnene, lave figurer i sneen med frugtfarve, lave rekvisitter til bogen (et hus i bast, et i pinde og et i mursten (legoklodser)) læse bogen i andre udgivelser (De Tre Små Grise) for at få andre slutninger, børnene tegner, maler figuren, spiser og smager maden og ligge musik til børnene der siger teksten så det bliver en lille melodi og så videre.

Løbende vil der være materiale eks. billeder, tegninger og anden dokumentation, så samtlige forældre kan følge med i arbejdet omkring bogen. Ved årets slutning munder arbejdet ud i en skriftlig evaluering fra alle stuer.

Årets bog skal ses som et supplement til de øvrige bøger vi læser.