Ledelse i Vuggestuen Kongehuset

 

Dorte Psilander er pædagogisk leder i Vuggestuen Kongehuset og Labyrinten.
 
Kontaktinfo for pædagogisk leder Dorte Psilander:

Tlf. nr.: 51733665
Mail: fk31@kk.dk

 

Leder for klyngen VVKA, som Vuggestuen Kongehuset er en del af, er Pia Lund Bakke.

Kontaktinfo for klyngeleder Pia Lund Bakke:
Tlf. nr.: 2630 1674
Mail:dx09@kk.dk